Kanske finns i Stockholm? På fredag vid den här tiden rullar vi in på Stockholms central….smiley